ΟΓΑ Κοινωνικός Τουρισμός 2017 – 2018

//ΟΓΑ Κοινωνικός Τουρισμός 2017 – 2018

ΟΓΑ Κοινωνικός Τουρισμός 2017 – 2018

Καθορίστηκαν ο αριθμός των δικαιούχων που θα ενταχθούν στα προγράμματα και οι παροχές του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (κοινωνικός τουρισμός ΟΓΑ) έτους 2017.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής τους για :

Τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, εκδρομών, δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου και δωρεάν παροχής βιβλίων έτους 2017

Το πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού

Το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες

Το πρόγραμμα των επιμορφωτικών σεμιναρίων νέων αγροτών

ΦΕΚ_2130_Β’_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ_ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ_2017_2018

By | 2017-06-24T00:00:28+00:00 Ιούνιος 24th, 2017|Παροχές|