Λύση στο φαινόμενο της εξάντλησης των επισκέψεων στους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ

//Λύση στο φαινόμενο της εξάντλησης των επισκέψεων στους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ

Λύση στο φαινόμενο της εξάντλησης των επισκέψεων στους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ

Λύση στο φαινόμενο της εξάντλησης των επισκέψεων στους συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ  δίνει η διοίκηση του Οργανισμού.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο , καθορίζεται ως μέγιστος ημερήσιος αριθμός επισκέψεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ιατρούς, οι είκοσι (20) επισκέψεις, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της εξάντλησης του συνόλου των (200) επισκέψεων μέσα στις πρώτες ημέρες κάθε μήνα, καθώς και ως ελάχιστος χρόνος επίσκεψης (ανά δικαιούχο μέσω ΕΟΠΥΥ), τα δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας.

Η νέα οδηγία θα εφαρμοσθεί υποχρεωτικά στις 1/9/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 23-06-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛ. ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 27-06-2017

By | 2017-06-28T01:45:34+00:00 Ιούνιος 28th, 2017|Παροχές|