Θέσεις εργασίας με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου από το ΑΣΕΠ 22.05.17

//Θέσεις εργασίας με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου από το ΑΣΕΠ 22.05.17

Θέσεις εργασίας με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου από το ΑΣΕΠ 22.05.17

Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 6Κ/2017 που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων τριών (203) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Οι 20 θέσεις αφορούν άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50% και 10 θέσεις αφορούν άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και για τέκνα ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67%.

ΑΣΕΠ_6Κ_2017

By | 2017-05-24T12:18:10+00:00 Μάιος 24th, 2017|Εργασία|